CO2 VERVUILING

Allereerst wanneer we kijken naar de CO2 uitstoot binnen Europa, dan valt ons eigenlijk direct al op dat de uitstoot van de totale landbouw ( veeteelt, akkerbouw en kassenteelt) heel erg mee valt. Slechts 10%. Vaak hoor ik dan in 1 adem, ja maar ze stoten ook Methaan uit en dat is veel schadelijker dan CO2. Inderdaad hebben koeien een aandeel in de methaanuitstoot, echter ook moerasbodems, afbraak van dode plantenwortels, bosbranden en zelfs de vergisting van biologische brandstoffen stoten methaan uit. Wanneer we kijken naar de totale methaan uitstoot in de wereld dan is ook dit maar een erg klein aandeel.


Kijken we nu alleen even naar Nederland, dan kunnen we gebruik maken van de klimaatmonitor. Deze laat ons per plaats, provincie en het gehele land zien wat de uitstoot per sector is. Ook hier zien we wederom dat landbouw erg laag scoort. 

Bronnen:

https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/CO2-Uitstoot--CO2_Uitstoot/CO2-uitstoot-per-sector--38

https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20180301STO98928/uitstoot-van-broeikasgassen-per-land-en-per-sector-infografiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Methaan