Euthanasie biggen

22-11-2018

Dit is best een lastig en beladen onderwerp. Het euthanaseren van biggen. Wij van Anti Varkens in Nood kennen de vreselijke beelden van kansloze biggen die tegen de grond of muur gesmakt worden om de kansloze big te doden. Dat is een vreselijke, en verkeerde manier om een big uit zijn lijden te verlossen. Wij keuren deze praktijken dan ook stellig af en vinden boetes daarvoor nooit hoog genoeg. Het positieve is dat de meeste varkenshouders wel de juiste wegen bewandelen op het gebied van euthanasie.

In de EU lidstaten is het volgende afgesproken en het gaat om de richtlijn 1099/2009 die van kracht is voor het euthanaseren van dieren. Dat houd de volgende verplichtingen in.
* de veehouder is verantwoordelijk voor alle noodzakelijke maatregelen om een dier in een noodgeval te euthanaseren.
*Voor het dierenwelzijn dient de veehouder alle vermijdbare pijn, stressen lijden te voorkomen.
*Tijdens het proces moet de bedwelming worden voortgezet tot de dood intreedt, onder supervisie en controle van de veehouder, op basis van een standaard werkwijze en met voldoende professionele vakbekwaamheid.

Waarom moeten biggen geëuthanaseerd worden? Een big kan te zwak zijn om te overleven en om onnodig lijden te voorkomen en de vitaliteit van een koppel te waarborgen is het belangrijk om zieke, kansloze biggen te doden. Dit doden geeft natuurlijk stress bij zowel mens als dier en leuk is het niet, maar je kan niet anders.

Op het gebied van euthanasie hebben verschillende bedrijven zich gespecialiseerd, zo was te zien op de beurs (Euro Tier) in Hannover. De biggen die niet te redden zijn worden in een kist van kunststof of rvs gelegd. De kist vult zich met speciaal schuim dat gevuld is met 99% zuivere stikstof en binnen enkele seconden verlaagd dit de concentratie zuurstof van 20.9 naar minder dan 2%. Hierdoor raken de dieren effectief en pijnloos bewusteloos en na enkele minuten treed de dood in.

Wij van Anti Varkens in Nood vinden dit een goede ontwikkeling en hopen dan ook dat deze manier van euthanaseren de standaard wordt in geheel Europa. Bovendien overtuigd de sector hiermee dat zij op het gebied van innovatie niet stil staan en dat is een positieve ontwikkeling.