Officiële tegenreactie op varkens in Nood

28-08-2018

Vandaag willen wij graag reageren op het verweer van Frederieke Schouten. Helaas ontkent zij nog steeds dat er verouderde bronnen worden gebruikt. Wij hebben de bronnen van hun rapport doorgelopen en concluderen dat, voor zover de data na te gaan waren, er 9x gerefereerd is aan een bron uit de vorige eeuw (uitschieters naar 1976, 1980), Er is vervolgens 28x naar een bron van 10 jaar of ouder gerefereerd en maar liefst 60x naar een bron ouder dan 5 jaar. Wanneer je de ongeriefsrapporten van 2011 en 2018 van bijvoorbeeld de pluimveesector met elkaar vergelijkt, dan zie je al een enorme sprong vooruit. Waarom kun je dan stellen dat dit best nog van toepassing is op de huidige sector? Bovendien zien we bijvoorbeeld bij de leveraantastingen dat bewust gebruik gemaakt wordt van een overzicht van vion uit 2012 waar 2 tot 4% in staat terwijl vanaf 2014 dit is teruggelopen tot 1,2%. en sinds die tijd ook stabiel blijft. Bij het schrijven van hun rapport hadden ze zich zeker kunnen baseren op recentere cijfers. Een iets ouder rapport gebruiken is zeker hier doelbewust gedaan.

Vervolgens stelt zij dat Anti varkens in Nood hun beweringen niet hard maakt. Wij hebben 6 blogs gemaakt omtrent de bevindingen van het Rapport van Varkens in Nood. Onder elk blog staan duidelijk onze bronnen en bij elke bewering van Varkens in Nood staan onze bevindingen. Wij maken onze beweringen wel degelijk hard.

Daarna begint ze over waar en wanneer rapporten zijn opgemaakt, echter onze inhoudelijke kritieken geeft ze geen enkel antwoord. Varkens in Nood stelt namelijk: "Nog steeds heeft 5% van de vleesvarkens en 7,5% van de zeugen maagzweren". Terwijl jullie eigen bron zegt: Er is zowel bij de vleesvarkens als bij de zeugen slechts 1 dier aangetroffen dat daadwerkelijk een maagzweer had. Dit is dus een regelrechte aandikking van cijfers. Twee categorieen samenvatten, een heel verhaal maken over hoe pijnlijk maagzweren wel niet zijn en dan proberen om beide categorieen als maagzweren weg te zetten, terwijl er maar 2 dieren waren met een maagzweer. Pure misleiding.

Datzelfde geldt voor longontsteking en pleuritis. Die gegevens komen uit 2013 en zijn geverifieerd met recente slachtlijnuitslagen, stelt Schouten. Echter hebben wij in zowel deel 1, als deel 4 en deel 5 diverse cijfers belicht met ook weer de bronnen maar 50% longontsteking, en 40% pleuritis zijn wij nergens tegengekomen. De slachtlijngegevens zijn echter al jaren stabiel. Ongeveer 6%-7% aan afgekeurde longen en 13-16% pleuritis. Helaas wilde Varkens in Nood ook hier inhoudelijk niet op reageren.

Vervolgens stelt Schouten dat de cijfers over OC uit 2017 komen. OC is bij uitstek een onderwerp dat veel dieper onderzocht moet worden en hier worden alleen schattingen gemaakt. Het feit dat wij kritiek hebben dat hier oorzaken duidelijk ontbreken en ook dat de nadruk alleen op vleespercentages en snelle groei liggen worden wederom niet opgepakt door Schouten.

Dan begint Schouten over PED en PIA. Ook wij geven aan dat dit vervelende ziektes zijn welke hoogst besmettelijk zijn. Wederom op onze kritieken dat zij bij PED eigenlijk alleen de agressieve variant benoemen terwijl deze zich helemaal niet voordoet in Nederland en bij PIA cijfers 90% v.d. bedrijven 80% v.d. varkens terwijl dit respectievelijk 80% en 40% behoort te zijn, zeggen ze gemakshalve maar even niets.

De laatste alinea vat dan eigenlijk samen wat wij al even denken. "Tot die nieuwe onderzoeken zijn uitgevoerd, gebruikt ViN de beschikbare gegevens zolang die volgens haar nog steeds een goed beeld geven van de huidige situatie". Daarom mag je zoals bij de leveraandoeningen een rapport uit 2012 gebruiken in plaats van 2017? Of beter gegevens uit 2013 over longafwijkingen gebruiken dan de slachtgegevens uit 2017?

Over een ding zijn we het in ieder geval eens Frederieke Schouten. Ook wij willen een zo goed mogelijk leven voor de dieren, maar ook voor de boeren. En dat is niet met aangedikte cijfers en oude rapporten. Het feit dat jullie inhoudelijk niet reageren op onze kritieken en vragen om een artikel te verwijderen, geeft ons een hele goede indicatie. Daarom lieve Frederieke Schouten en team Varkens in Nood. Jullie horen nog van ons.