veehouderij en milieuvervuiling

06-11-2018

Onze website is weer helemaal klaar voor gebruik dus we kunnen er weer tegenaan. Vandaag wil ik het met jullie hebben over een stukje milieuvervuiling. Milieuvervuiling wordt vaak in 1 adem genoemd met veehouderij door de tegenstanders van deze laatste. Maar is dit ook wel zo?

CO2

Allereerst wanneer we kijken naar de CO2 uitstoot binnen Europa, dan valt ons eigenlijk direct al op dat de uitstoot van de totale landbouw ( veeteelt, akkerbouw en kassenteelt) heel erg mee valt. Slechts 10%. Vaak hoor ik dan in 1 adem, ja maar ze stoten ook Methaan uit en dat is veel schadelijker dan CO2. Inderdaad hebben koeien een aandeel in de methaanuitstoot, echter ook moerasbodems, afbraak van dode plantenwortels, bosbranden en zelfs de vergisting van biologische brandstoffen stoten methaan uit. Wanneer we kijken naar de totale methaan uitstoot in de wereld dan is ook dit maar een erg klein aandeel.

Kijken we nu alleen even naar Nederland, dan kunnen we gebruik maken van de klimaatmonitor. Deze laat ons per plaats, provincie en het gehele land zien wat de uitstoot per sector is. Ook hier zien we wederom dat landbouw erg laag scoort.

Waterverbruik

Het tweede deel van de argumentatie bestaat uit de term water. Natuurlijk is waterverbruik de moeite waard om te benoemen. Echter is water een kringloop geheel. Het water dat gedronken wordt door het vee, wordt ook weer uitgeplast of bv door de koe verwerkt tot melk. Dit wordt door de mens gedronken en belandt ook uiteindelijk weer in het toilet. Zo stellen de wetenschappers achter Youtube kanaal curious minds dat de kans dat je met een glas water, water drinkt dat al eens door een dinosaurus is gegaan 100% is. 

Gaan we echt producten vergelijken, komen we tot de volgende conclusies:

1 amandel                          4 liter

NL peer                              0,2 liter

1 Mango                            200 liter

100 gr NL rundvlees         50 liter

Zoals je ziet kennen alle vormen van voeding een waterverbruik. Wanneer we de onderzoekers van de universiteit van Californië-Los Angeles (UCLA) citeren is het zelfs zo dat voor 1 liter amandelmelk ongeveer 17x zoveel water gebruikt wordt dan voor 1 liter koemelk. Zoals je ziet kun je veel meer behalen door veel lokale producten te gebruiken dan door het mijden van vlees. Overigens niet alleen vanwege het watergebruik, maar ook vanwege de vervuiling door transport.

Ontbossing vanwege soja: 

Het stukje ontbossing hebben we in een eerder blog al eens uitgebreid besproken. Het nederlandse aandeel hierin is zo enorm klein. Wil je dit nog eens uitgebreid teruglezen? je vind hem hier:  https://www.a-vin.nl/l/vlees-eten-en-wereld-honger/

Mest vs kunstmest

Als laatste het argument mest. Natuurlijk kan een teveel aan mest de bodem schaden. We hebben echter wel mest nodig, willen we het land jaarlijks kunnen bewerken en gebruiken voor het verbouwen van gewassen. Door op de juiste manier te bemesten, verrijken we het bodemleven, maar door het toepassen van kunstmest (bij gebrek aan organische mest) kennen we diverse nadelen. Wanneer de mest vanuit de veehouderij zou komen te vervallen, omdat de dierenorganisaties en aanhang een vegan voedingspatroon willen, lopen we tegen de volgende problemen aan:

  1. Kunstmest verstoort de natuurlijke processen in de bodem.
  2. Kunstmest geeft te snel voedingsstoffen af waardoor een zwakkere plant ontstaat.
  3. Kunstmest bevat veel zout, waardoor vocht aan de bodem wordt onttrokken
  4. Kunstmest spoelt snel uit naar sloten, rivieren etc, waar het verantwoordelijk is voor algengroei en verslechtering aquatisch leven.
  5. Kunstmest verslechtert de aanwezigheid van schimmels in de bodem en daarmee ook die van bacteriën en micro organismen
  6. Kunstmest leidt makkelijker tot overbemesting
  7. Kunstmest verzuurt de bodem
  8. Kunstmest verdicht de bodem
  9. Kunstmest productie geeft een zware milieubelasting

Kortom kunstmest is niet het beste om te gebruiken zeker in vergelijking met een organische mest welke het bodemleven juist wel verrijkt en verbeterd. Een kleine hoeveelheid kunstmest, eventueel in combinatie met een dierlijke mest en/of groenbemesters kan geen kwaad. Het compleet verliezen van dierlijke mest, zal onze bodem en groenteteelt echter geen goed doen. Dierlijke mest zal niet alleen de bodem maar ook de plant uiteindelijk ten goede komen, waardoor deze sterker is en minder vatbaar voor ziektes en plagen, zeker in vergelijking met het alleen gebruiken van kunstmeststoffen. Door de versterking van de plant kan ook minder gebruik gemaakt worden van gewasbeschermingsmiddelen. Bovendien wordt er in Nederland veel gesproken over mestoverschotten. Echter is er in de wereld een toenemende vraag naar mest. Hier ligt voor Nederland een goede mogelijkheid.

Conclusie:

Onze conclusie is dan ook dat het aandeel van de veehouderij in milieuvervuiling enorm klein is. Niet alleen kunnen we hiermee de Nederlandse mensen voorzien van voedsel maar ook nog eens een groot gedeelte exporteren naar andere landen om daar de mensen te voeden.

Bronnen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mest/controle-over-mestoverschot

https://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Achtergrond/2015/12/1000-jaar-nodig-voor-1-centimeter-grond-2727399W/

https://www.detuinspirit.nl/pagina19.html

https://edepot.wur.nl/380432

https://www.ffmakkelijk.nl/overige/nadelen-kunstmest-voordelen-groenbemesters/

https://www.foodlog.nl/artikel/heb-je-liever-koe-of-amandelmelk/

https://metro.co.uk/2015/05/27/every-glass-of-water-you-drink-is-almost-100-dinosaur-wee-5217827/ 

https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/CO2-Uitstoot--CO2_Uitstoot/CO2-uitstoot-per-sector--38

https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20180301STO98928/uitstoot-van-broeikasgassen-per-land-en-per-sector-infografiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Methaan