Vlees eten en wereld honger

08-08-2018

Je hebt de argumenten vast al eens ergens gelezen, vleeseters zijn de oorzaak van de wereldhonger. Vleeseters voeden liever dieren en laten kinderen in derde wereldlanden sterven. Vooropgesteld vinden ook wij van anti varkens in nood het verschrikkelijk dat er kinderen sterven door ondervoeding en dat er niet voldoende voedsel voor sommige mensen beschikbaar is. Wij zijn echter wel van mening dat dit niet aan de vleeseter ligt. Hiervoor willen we jullie aan de hand van enkele cijfers een wat reëler beeld geven van hoe het nu echt zit in de wereld. Dit doen we aan de hand van wat verschillende cijfers en onderwerpen.

Sojateelt:

Allereerst heb je drie verschillende soorten soja. Je hebt soja zonder keurmerk, soja met CRS keurmerk (deze zijn op weg naar RTRS ) en RTRS soja. RTRS soja zorgt ervoor dat er geen regenwouden of bossen voor gekapt worden, het houdt rekening met het welzijn van zijn medewerkers, landrechten, waterverbruik, bodemvruchtbaarheid, bestrijdingsmiddelen etc. Het is dus een duurzame en verantwoorde vorm van soja. 

100% van de melkveehouderij in Nederland gebruikt gecertificeerde soja. Ook in andere delen van de sector wordt al verantwoorde soja gebruikt. Wanneer we kijken naar alle sojateelt in de wereld dan valt slechts 0,7% van het wereldwijde teeltareaal toe te schuiven aan de nederlandse veehouderij. Van deze 0,7% is ook nog een deel van wat uiteindelijk geëxporteerd wordt in de vorm van vlees, zuivel en eieren. Zoals u ziet is ons aandeel in soja enorm klein en met de transitie naar verantwoorde soja wordt deze nog veel kleiner. Volgens UNEP zou het zelfs zo zijn dat wanneer we alle verspilde voeding zouden inzamelen en steriliseren en dat aan ons vee zouden voeren, dan zouden we met het overgebleven graan 3 miljard mensen kunnen voeden en veel minder afhankelijk zijn van verbouw van veevoer en soja.

Verspilling:

Studies tonen aan dat er in de wereld ruim voldoende voedsel geproduceerd wordt maar dat door verspilling, cosmetische standaards en het ontbreken van juiste koelingen, transporten en verwerking van producten gewoon enorm veel wordt verspild. Ruim 1/3 van al het voedsel wordt nooit gegeten. Hier hadden we de gehele wereld mee kunnen voeden en bovendien kunnen we door minder verspilling en beter gebruik van reststromen ook nog eens een groot gedeelte vee  voeden. Laten we kort kijken naar wat cijfers:

  1. 5 tot 10% van groente en fruit komt nooit in de schappen door uiterlijke gebreken.
  2. 30%  van sperziebonen bestemd voor import in de EU wordt versneden en weggegooid omdat ze niet in het daarvoor bestemde schaaltje passen. Dit is een enorm verlies voor Afrikaanse boeren.
  3. Een Brits onderzoeksbureau stelt dat door last minute wijzigingen in import een Keniaanse boer wekelijks 40 ton groente verliest. Zo'n 40% van zijn oogst. Hier zou hij 250.000 mensen mee kunnen voeden.
  4. Bij 1 van de afvalverwerkers in Amerika wordt jaarlijks 2 tot 4 miljoen kilo vers van het land gedumpt als afval vanwege verkeerde labeling, fout zakje, niet goed geseald etc. en dan kijken we pas naar 1 afvalverwerker!!!!!
  5. jaarlijks wordt 1,3 miljard ton aan goed voedsel weggegooid. ruim genoeg om 3 miljard mensen mee te voeden.
  6. 10 tot 20% van al het graan in sub-saharisch Afrika gaat verloren door slechte opslag. Genoeg voor 48 miljoen mensen.
  7. In India gaat door transport en koeling 35 tot 40% van groente en fruit verloren.
  8. door het leren voedsel in te maken en te verpakken is in Ethiopie het verlies aan tomaten van 50% naar slechts 5% gedaald.
  9. in Afghanistan daalde, na het uitdelen van graansilo's, het verlies van 15 a 20% naar 2%.

Een kleine opsomming van schrikbarende cijfers waar al snel uit blijkt dat verspilling van boer naar bord enorm is, en dat hiermee de boeren in de arme landen juist heel hard worden benadeeld op financieel vlak.

Pig idea:

Pig idea staat voor minder verspilling door niet alleen reststromen maar ook voedsel uit restaurants, supermarkten en van je eigen tafel aan varkens te voeren. Hierdoor hebben we met zijn allen minder afval, minder verspilling, minder verbouwen van veevoer en dus milieuvriendelijker en lekker voor het varken. 

Conclusie:

Wanneer we kijken naar deze schrikbarende cijfers wordt het duidelijk dat vlees eten niet de oorzaak is van wereldhonger. Wanneer we zorgen voor goede educatie op gebied van inmaken, verpakken en opslag van voeding en we zorgen voor beter transport en koeling, kan het gemiddelde derde wereldland ruim voldoende zelfstandig produceren voor eigen bevolking. De verspilling van deze boeren hun oogst door onze cosmetische standaard en afkeuren van hun producten is enorm hoog en benadeelt hen ook nog eens financieel gezien zeer zwaar.  

 Bronnen:

https://www.thepigidea.org/

https://www.nationalgeographic.nl/milieu/een-derde-van-al-het-voedsel-gaat-verloren-wordt-weggegooid-wat-kunnen-we-eraan-doen
https://www.oneworld.nl/duurzaamheid/afgekeurd-schoonheidstest-voor-appels-en-bonen/
https://www.wur.nl/upload_mm/6/9/f/9acc1478-dbe3-428a-945b-811f5515e3ab_14-098%20Hoste%20Nota_v5%200_FD_WEB.pdf
https://www.wur.nl/nl/nieuws/Sojaverbruik-in-diervoederindustrie-becijferd.htm
https://www.sgs.nl/nl-nl/sustainability/environment/energy-services/alternative-fuels/roundtable-on-sustainable-soy-rtrs-certification
https://www.cbs.nl/nl-nl/economie/landbouw/monitor-duurzame-agro-grondstoffen-2016/grondstoffen/soja