NADELEN KUNSTMEST

Als laatste het argument mest. Natuurlijk kan een teveel aan mest de bodem schaden. We hebben echter wel mest nodig, willen we het land jaarlijks kunnen bewerken en gebruiken voor het verbouwen van gewassen. Door op de juiste manier te bemesten, verrijken we het bodemleven, maar door het toepassen van kunstmest (bij gebrek aan organische mest) kennen we diverse nadelen. Wanneer de mest vanuit de veehouderij zou komen te vervallen, omdat de dierenorganisaties en aanhang een vegan voedingspatroon willen, lopen we tegen de volgende problemen aan:

  1. Kunstmest verstoort de natuurlijke processen in de bodem.
  2. Kunstmest geeft te snel voedingsstoffen af waardoor een zwakkere plant ontstaat.
  3. Kunstmest bevat veel zout, waardoor vocht aan de bodem wordt onttrokken
  4. Kunstmest spoelt snel uit naar sloten, rivieren etc, waar het verantwoordelijk is voor algengroei en verslechtering aquatisch leven.
  5. Kunstmest verslechtert de aanwezigheid van schimmels in de bodem en daarmee ook die van bacteriën en micro organismen
  6. Kunstmest leidt makkelijker tot overbemesting
  7. Kunstmest verzuurt de bodem
  8. Kunstmest verdicht de bodem
  9. Kunstmest productie geeft een zware milieubelasting

Kortom kunstmest is niet het beste om te gebruiken zeker in vergelijking met een organische mest welke het bodemleven juist wel verrijkt en verbeterd. Een kleine hoeveelheid kunstmest, eventueel in combinatie met een dierlijke mest en/of groenbemesters kan geen kwaad. Het compleet verliezen van dierlijke mest, zal onze bodem en groenteteelt echter geen goed doen. Dierlijke mest zal niet alleen de bodem maar ook de plant uiteindelijk ten goede komen, waardoor deze sterker is en minder vatbaar voor ziektes en plagen, zeker in vergelijking met het alleen gebruiken van kunstmeststoffen. Door de versterking van de plant kan ook minder gebruik gemaakt worden van gewasbeschermingsmiddelen. Bovendien wordt er in Nederland veel gesproken over mestoverschotten. Echter is er in de wereld een toenemende vraag naar mest. Hier ligt voor Nederland een goede mogelijkheid.

Bronnen:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mest/controle-over-mestoverschot
https://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Achtergrond/2015/12/1000-jaar-nodig-voor-1-centimeter-grond-2727399W/
https://www.detuinspirit.nl/pagina19.html
https://edepot.wur.nl/380432
https://www.ffmakkelijk.nl/overige/nadelen-kunstmest-voordelen-groenbemesters/