SOJA TEELT EN ONTBOSSING

Allereerst heb je drie verschillende soorten soja. Je hebt soja zonder keurmerk, soja met CRS keurmerk (deze zijn op weg naar RTRS ) en RTRS soja. RTRS soja zorgt ervoor dat er geen regenwouden of bossen voor gekapt worden, het houdt rekening met het welzijn van zijn medewerkers, landrechten, waterverbruik, bodemvruchtbaarheid, bestrijdingsmiddelen etc. Het is dus een duurzame en verantwoorde vorm van soja.

100% van de melkveehouderij in Nederland gebruikt gecertificeerde soja. Ook in andere delen van de sector wordt al verantwoorde soja gebruikt. Wanneer we kijken naar alle sojateelt in de wereld dan valt slechts 0,7% van het wereldwijde teeltareaal toe te schuiven aan de nederlandse veehouderij. Van deze 0,7% is ook nog een deel van wat uiteindelijk geëxporteerd wordt in de vorm van vlees, zuivel en eieren. Zoals u ziet is ons aandeel in soja enorm klein en met de transitie naar verantwoorde soja wordt deze nog veel kleiner. Volgens UNEP zou het zelfs zo zijn dat wanneer we alle verspilde voeding zouden inzamelen en steriliseren en dat aan ons vee zouden voeren, dan zouden we met het overgebleven graan 3 miljard mensen kunnen voeden en veel minder afhankelijk zijn van verbouw van veevoer en soja.

Soja is daarbij een restproduct van bijvoorbeeld de winning van sojaolie. Helaas is soja een zeer inefficiënt product dat veel meer restafval dan sojaolie oplevert. Hierdoor wordt vaak ten onrechte gezegd dat het restafval van sojaolie winning een product is.

Bronnen:

https://www.wur.nl/nl/nieuws/Sojaverbruik-in-diervoederindustrie-becijferd.htm
https://www.wur.nl/nl/artikel/Hoe-teel-je-soja-in-Nederland.htm
https://www.sgs.nl/nl-nl/sustainability/environment/energy-services/alternative-fuels/roundtable-on-sustainable-soy-rtrs-certification
https://www.cbs.nl/nl-nl/economie/landbouw/monitor-duurzame-agro-grondstoffen-2016/grondstoffen/soja