TEAM AVIN

Wij zijn team Avin: Agrarisch Verweer Inspecteert Nieuws. Wij zijn nodig omdat er heel veel pagina's en organisaties zijn, die bewust alleen het aller slechtste tonen van onze Nederlandse veehouders.

Wij vinden dat berichtgeving eerlijk en open moet zijn. Een ieder moet een mening kunnen vormen gebaseerd op feiten.  Er wordt in de media helaas vaak gebruik gemaakt van foutieve of aangedikte cijfers en verkeerde interpretatie van onderzoeken. Dit wordt klakkeloos gedeeld en nog verder aangepast binnen hun kaders.

Wij zijn van mening dat de Nederlandse veehouderij moet excelleren in de zorg voor en het welzijn van de dieren. Wij zijn zeker niet tegen verandering, verbetering of innovatie. 

Wij besteden veel zorg en aandacht aan onze website. Alle gepubliceerde artikelen zullen door ons zelf worden geschreven naar aanleiding van onderzoeken en nieuwsartikelen. U mag onze teksten en links gebruiken, mits u vermeldt dat u deze op onze pagina heeft gevonden.