VERSPILLING (MET HET OOG OP WERELDHONGER)

Studies tonen aan dat er in de wereld ruim voldoende voedsel geproduceerd wordt maar dat door verspilling, cosmetische standaards en het ontbreken van juiste koelingen, transporten en verwerking van producten gewoon enorm veel wordt verspild. Ruim 1/3 van al het voedsel wordt nooit gegeten. Hier hadden we de gehele wereld mee kunnen voeden en bovendien kunnen we door minder verspilling en beter gebruik van reststromen ook nog eens een groot gedeelte vee voeden. Laten we kort kijken naar wat cijfers:

  1. 5 tot 10% van groente en fruit komt nooit in de schappen door uiterlijke gebreken.
  2. 30% van sperziebonen bestemd voor import in de EU wordt versneden en weggegooid omdat ze niet in het daarvoor bestemde schaaltje passen. Dit is een enorm verlies voor Afrikaanse boeren.
  3. Een Brits onderzoeksbureau stelt dat door last minute wijzigingen in import een Keniaanse boer wekelijks 40 ton groente verliest. Zo'n 40% van zijn oogst. Hier zou hij 250.000 mensen mee kunnen voeden.
  4. Bij 1 van de afvalverwerkers in Amerika wordt jaarlijks 2 tot 4 miljoen kilo vers van het land gedumpt als afval vanwege verkeerde labeling, fout zakje, niet goed geseald etc. en dan kijken we pas naar 1 afvalverwerker!!!!!
  5. jaarlijks wordt 1,3 miljard ton aan goed voedsel weggegooid. ruim genoeg om 3 miljard mensen mee te voeden.
  6. 10 tot 20% van al het graan in sub-saharisch Afrika gaat verloren door slechte opslag. Genoeg voor 48 miljoen mensen.
  7. In India gaat door transport en koeling 35 tot 40% van groente en fruit verloren.
  8. door het leren voedsel in te maken en te verpakken is in Ethiopie het verlies aan tomaten van 50% naar slechts 5% gedaald.
  9. in Afghanistan daalde, na het uitdelen van graansilo's, het verlies van 15 a 20% naar 2%.

Een kleine opsomming van schrikbarende cijfers waar al snel uit blijkt dat verspilling van boer naar bord enorm is, en dat hiermee de boeren in de arme landen juist heel hard worden benadeeld op financieel vlak.

Bronnen:

https://www.nationalgeographic.nl/milieu/een-derde-van-al-het-voedsel-gaat-verloren-wordt-weggegooid-wat-kunnen-we-eraan-doen
https://www.oneworld.nl/duurzaamheid/afgekeurd-schoonheidstest-voor-appels-en-bonen/
https://www.wur.nl/upload_mm/6/9/f/9acc1478-dbe3-428a-945b-811f5515e3ab_14-098%20Hoste%20Nota_v5%200_FD_WEB.pdf