ZINK

 Zink kent maar weinig plantaardige bronnen. De eerste uitgebreide studie die wij hebben gehanteerd is een verzameling van diverse studies. Hieruit blijkt dat er lagere waardes bij onder andere jonge vrouwen (14 tot 19) en oudere mensen welke vegetariër zijn in vergelijking met omnivoren voeding. Het onderzoek legt een duidelijke relatie tussen fytaatgehaltes in plantaardige voeding en het belemmeren van de benodigde opname van zink. Daarnaast vermeldt deze bron dat de benodigde inname van zink voor een vegetariër tot wel 50% moet worden verhoogt ten opzichte van omnivoren. Daarnaast ziet men een duidelijke relatie tussen zinkwaardes lager dan 70 μg /dl, deze worden vaker gemeld bij vegetariërs dan omnivoren. [31]

Bronnen:

[31] https://www.nap.edu/read/10026/chapter/14